E-Dönüşüm

internet hizmetleri ve yazılım geliştirme

SOLFIX İnternet Hizmetleri ve Danışmanlık Ltd. Şti. 1989 dan bu yana vermiş olduğu internet hizmetlerine ek olarak ziyaretim.com sitesi ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda E-Dönüşüm olanağı sağlamak amacıyla gelşitirdiği yazılım ile firmanızı ziyaret edecek taşeron firma ve kişiler için sürecin verimliliğini artırmayı hedeflemektedir.

 

 

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun amacı, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak ve iş kazalarını önlemektir. Bu kanun, işverenlere ve işveren vekillerine çeşitli yükümlülükler getirmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu altına yer alan “ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” gereği, işverenler çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermekle yükümlüdür. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerin farkında olmayan çalışanlarına bu eğitimi sağlamak zorudadır.

TAŞERONLAR,

bir işverenle hizmet alımı sözleşmesi yapan ve bu işveren adına çalışan kişilerdir. İş sağlığı ve güvenliği açısından, taşeron çalışanlarının da ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK, Madde 5 gereği “asıl işveren, alt işverenin çalışanlarına işe başlamadan önce işyerine özgü risklere ilişkin bilgi verir” şartı mevcuttur. Bu sebeple işveren tarafından taşeron çalışanlarının da işyerine özgü riskler konusunda eğitilmesi gerekmektedir. Taşeron işveren, kendi çalışanlarına olduğu gibi, taşeron çalışanlarına da iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sağlamak zorundadır.

ZİYARETÇİLER

ise işyerine gelen kişilerdir. İş sağlığı ve güvenliği açısından, işyerini ziyaret eden kişilerin de güvenlik kuralları konusunda bilgilendirilmesi  gerekmektedir. İşveren, işyerine gelen ziyaretçilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermekle yükümlüdür.

Bu nedenle, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği, taşeron çalışanlar ve ziyaretçiler de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almaları zorunludur. İşverenler, tüm çalışanlarına ve işyerine gelen ziyaretçilere bu eğitimi sağlamakla yükümlüdür.

ISO 45001 BOYUTUYLA
ISO 45001, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri standardıdır. Bu standardın amacı, bir işyerinde etkili bir şekilde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini uygulamaktır. ISO 45001, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konularında belirli standartlara uymasını ve riskleri azaltmasını hedefler.

ISO 45001, işverenlerin çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimini sağlamasını öngörmektedir. ISO 45001, işyerinin faaliyetlerinden etkilenebilecek herkesin sağlığını ve güvenliğini gözetmek gerektiğini vurgular, bu eğitimlerin ilgili ülke mevzuatı ğereği karşılanmasını zorunlu tutar. Ülkemizde ilgili mevzuat 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunudur.

Bu nedenle, ISO 45001 standardına uyum için işverenler, taşeron çalışanları ve ziyaretçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmesi ve riskleri anlaması için gerekli eğitimlerini sağlamalıdır. İşverenler, ISO 45001 standardını rehber alarak, taşeronlar ve ziyaretçiler için uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini düzenlemelidir. Böylelikle işyerindeki tüm kişilerin sağlık ve güvenliği korunmuş olur.